ASPECTES GENERALS

Introducció

Tal com ja es habitual en les ofertes de promoció esportiva que posem al vostre abast, enguany, us volem fer arribar la proposta d’actuacions que hem preparat per poder portar a terme amb els nois i noies que cursen estudis de primària, secundària, batxilletat i cicles formatius de grau mitjà.

Esperem que aquesta oferta ens ajudi a tots per a millorar la pràctica esportiva al nostre territori, doni resposta a la demanda de noves pràctiques esportives i possibiliti l’acces a la mateixa de nous practicants.

Objectius

Els objectius que ens hem marcat són els següents:

Com s’hi pot participar