Bàsquet-de-Lleure-header

BÀSQUET DE LLEURE

Lliga de bàsquet de lleure masculina adreçada a majors de 18 anys que no hagin tramitat la llicència federativa per la temporada 2019-20.

Els equips estaran formats per un mínim de 8 jugadors/es.

Els partits tindran una durada de 4 quarts de 12 minuts sense aturar el rellothe, excepte en l’últim minut de cada quart, en els temps morts, en els tirs lliures i sempre que l’àrbitre ho cregui convenient.

Es realitzarà una reunió d’inici de curs i lliurament de premis de la temporada anterior al Consell Esportiu.

Data inici competició:
setmana del 14 al 18 d’octubre de 2019.

Reglement BQ LLeure

Els majors de 18 anys que no hagin tramitat la llicència federativa per la present temporada.

Els equips hauran d’estar formats per un mínim de 8 jugadors i s’en podran incorporar, tants com es vulgui, al llarg de tota la temporada.

Els partits tindran una durada de 4 quarts de 12 minuts sense aturar el rellotge, excepte en l’últim minut de cada quart, en els temps morts, ene els tirs lliures i sempre que l’àrbitre ho cregui convenient.

Si hi ha coincidència en el color de la samarreta dels dos equips, serà l’equip visitant qui haurà de canviar-la o utilitzar pitralls.

És obligatori la presentació de la fitxa de jugador tramitada de la temporada actual per poder jugar els partits. En cas excepcional, es podrà presentar abans de l’inici de la tercera part. En cas contrari, l’àrbitre ho farà constar a l’acte del partit i passarà al Comitè de Competició. L’equip que faci servir indegudament un jugador, o més, sense fitxa, perdrà el partit per 0-20.

Els partits han d’iniciar-se puntualment en el lloc i horai previst en el calendari de competició.

Excepcionalment l’àrbitre podrà retardar l’inici del partit, fins a un màxim de 5’, en cas de no presentació d’un dels equips amb el nombre mínim de 4 jugadors. Un cop superat aquest temps d’espera, si algun equip no arriba a disposar del mínim de 4 jugadors, es tancarà l’acta i se’l donarà com a perdedor del partit per 0-20.

Si un equip no es presenta el dia i hora programat al calendari també se’l donarà com a perdedor del partit per 0-20 i se li descomptarà un punt de la classificació general. A partir del segon partit com a no presentat se l’imposarà una sanció econòmica de 50€.

Si un equip guanya el partit, sumarà 3 punts a la classificació general.

Si un partit acaba en empat, tots dos equips sumaran un 2 a la classificació general.

Si un equip perd el partit, sumarà 1 punt a la classificació general.

En cap cas es jugaran pròrrogues del partit.

Cada equip podrà sol·licitar 1 temps mort en cada quart.

L’avançament d’un partit se sol.licitarà en el cas que aquest no es pugui portar a terme en la data prevista en el calendari.

Es podran sol·licitar un màxim d’avançament/ajornament:

 • Totes les divisions: 2 partits al llarg de la temporada.

Es podrà sol.licitar l’avançament d’un partit sempre que es pugui justificar una causa de força major al Consell esportiu, com a màxim, 72 hores abans a la data del partit.

En cas contrari, l’equip que sol.licita la suspensió del partit perdrà amb el resultat de 0-20 sense descomptar cap punt de la classificació general.

Dins de les esmentades 72 hores només s’ajornarà el partit si l’equip contrari al sol.licitant de la suspensió accepta aquest ajornament.

L’equip autoritzat a l’avançament / ajornament del partit haurà de posar-se en contacte i d’acord amb l’equip contrari per concretar un nou dia, lloc i hora per a la celebració del mateix, sempre dins de les dates previstes per recuperar partits.

 • Octubre/Novembre: setmana del 31 d’octubre al 4 de novembre
 • Desembre: setmana del 5 al 9 i setmana del 19 al 23 de desembre
 • Febrer/Març: setmana del 20 al 24 i setmana del 27 de ferbrer al 3 de març
 • Abril: setmana del 17 al 21 d’abril
 • Maig/Juny: setmana de l’1 al 5 i setmana del 29 de maig al 2 de juny
   
 1. S’haurà de comunicar al Consell Esportiu el dia, lloc i l’hora fixats de comú acord, com a màxim 72 hores abans de l’inici del partit.
 2.  
 3. Si no hi ha acord, el Consell Esportiu autoritzarà l’avançament / ajornament i establirà la pista de joc, dia i hora. En aquest cas s’establirà una quota de 20€ que abonarà l’equip sol.licitant.

Tots els equips estaran distribuïts en tres divisions en funció de les altes i baixes d’equips. Els 2 primers equips classificats de 2ª i 3ª divisió pujaran de categoria i els 2 últims equips classificats de 1ª i 2ª divisió baixaran de categoria. Si hi ha baixes d’equips pujarà el 3r o 4t equip classificat de la categoria anterior i sinó es respescaran els equips que han baixat.

S’haurà d’abonar 8€ a l’equip arbitral en concepte de desplaçament pels equips que tinguin instal·lació com a local fora del municipi de Terrassa.

Cada equip rebrà un trofeu en què constarà la classificació final obtinguda i que seran lliurats de forma conjunta en una reunió convocada a tal efecte, a l’inici de la temporada següent, amb els responsables dels equips.

Totes les sancions aplicades pel Comitè de competició seran comunicades als equips implicats i publicats al web del Consell Esportiu. També es podran aplicar sancions econòmiques als jugadors/equips infractors.

Assegurança

Tots els jugadors participants en aquesta lliga de bàsquet de veterans, han de tenir tramitada, de forma obligatòria, l’assegurança que cobreixi les prestacions d’assistència mèdica, responsabilitat civil i indemnitzacions per accident.