Bàsquet-de-Lleure-header

BÀSQUET DE LLEURE

Lliga de bàsquet de lleure masculina adreçada a majors de 18 anys que no hagin tramitat la llicència federativa per la present temporada.

Els equips estaran formats per un mínim de 8 jugadors/es.

Els partits tindran una durada de 4 quarts de 12 minuts sense aturar el rellotge, excepte en l’últim minut de cada quart, en els temps morts, en els tirs lliures i sempre que l’àrbitre ho cregui convenient.

Es realitzarà una reunió d’inici de curs.

Data inici competició:

El mes d’octubre

Reglement BQ LLeure

Els majors de 18 anys que no hagin tramitat la llicència per la Federació Catalana de Basquetbol per la present temporada.

Els equips hauran d’estar formats per un mínim de 8 jugadors i se’n podran incorporar, tants com es
vulgui, al llarg de tota la temporada.

Els partits tindran una durada de 4 quarts de 12 minuts sense aturar el rellotge, excepte en l’últim minut
de cada quart, en els temps morts, en els tirs lliures i sempre que l’àrbitre ho cregui convenient.
Entre 1r i 2n quart i entre 3r i 4t quart hi haurà un descans 1 minut, i entre el 2n i el 3r quart un descans
de 3 minuts.

Si hi ha coincidència en el color de la samarreta dels dos equips, serà l’equip visitant qui haurà de canviarla o utilitzar pitralls.

És obligatori la presentació de la fitxa de jugador/a tramitada per la temporada 2023-2024 abans de
l’inici del partit per poder jugar-l’ho. En cas contrari, l’àrbitre ho farà constar a l’acta del partit i passarà
al Comitè de Competició. L’equip que faci servir indegudament un jugador o més, sense fitxa, perdrà el
partit per 0-20.

Els partits han d’iniciar-se puntualment en el lloc i horari previst en el calendari de competició.
Excepcionalment l’àrbitre podrà retardar l’inici del partit, fins a un màxim de 5’, en cas de no presentació
d’un dels equips amb el nombre mínim de 4 jugadors. Un cop superat aquest temps d’espera, si algun
equip no arriba a disposar del mínim de 4 jugadors, es tancarà l’acta i se’l donarà com a perdedor del
partit per 0-20.
Si un equip no es presenta el dia i hora programat al calendari també se’l donarà com a perdedor del
partit per 0-20 i se li descomptarà un punt de la classificació general. A partir del segon partit com a no
presentat se l’imposarà una sanció econòmica de 50€.

A la baqueta només hi podrà seure aquelles persones que tinguin la llicència tramitada per l’actual
temporada, i la presentin.

Si un equip guanya el partit, sumarà 3 punts a la classificació general.
Si un partit acaba en empat, tots dos equips sumaran 2 punts a la classificació general.
Si un equip perd el partit, sumarà 1 punt a la classificació general.


En cap cas es jugaran pròrrogues del partit.

Cada equip podrà sol·licitar 1 temps mort en cada quart.

L’avançament d’un partit se sol.licitarà en el cas que aquest no es pugui portar a terme en la data prevista
en el calendari.

Només es podran sol.licitar 2 partits d’ajornament:

  • Un sense acord mutu, que es col·locarà en les setmanes de recuperació.
  • Un amb dia i hora de recuperació confirmat per ambdós equips.

 

Els dos casos sempre que es pugui justificar una causa de força major al Consell Esportiu, com a màxim,
48 hores abans a la data del partit.

En cas contrari, l’equip que sol.licita la suspensió del partit perdrà pel resultat de 0-20 sense descomptar
cap punt de la classificació general.

L’equip autoritzat a l’avançament / ajornament del partit haurà de posar-se en contacte i d’acord amb
l’equip contrari per concretar un nou dia, lloc i hora per a la celebració del mateix, sempre dins de les
dates previstes per recuperar partits.

  • Setmana del 30 d’octubre al 3 de novembre. (dia 1 de novembre és festiu)
  • Setmana del 18 al 22 de desembre.
  • Setmana del 12 al 16 de febrer.
  • Setmana del 2 al 5 d’abril.
  • Setmana del 29 d’abril al 3 de maig. (dia 1 de maig és festiu)
  • Setmana del 20 de maig al 24 de maig.
 
  1. S’haurà de comunicar al Consell Esportiu el dia, lloc i l’hora fixats de comú acord, com a màxim 48 hores abans de l’inici del partit.
  2. Si no hi ha acord, el Consell Esportiu autoritzarà l’avançament / ajornament i establirà la pista de joc, dia i hora. En aquest cas s’establirà una quota de 20€ que abonarà l’equip sol.licitant.

Dependrà del número d’equips inscrits i intentarem mantenir els grups en funció de la classificació final
de la darrera temporada realitzada.

Els 2 primers equips classificats de 2ª divisió pujaran de categoria i els 2 últims equips classificats de 1ª i
2ª divisió baixaran de categoria.

Si hi ha baixes d’equips pujarà el 3r o 4t equip classificat de la categoria anterior i sinó recuperaran
categoria els equips que han baixat.

Si cap equip vol pujar o els equips que baixen no es volen mantenir, l’equip que li toca pujar per
classificació pujarà automàticament.

Els 4 primers equips de cada divisió jugaran una fase final per decidir la classificació final.

La fase final estarà composta de 2 semifinals (1r contra 4t classificat i 2n contra 3r classificat), 1 final i un
partit pel 3r i 4t lloc.

Els partits de semifinals i tercer i quart lloc es jugaran en el dia, camp i hora habitual de l’equip millor
classificat.

La final es jugarà entre setmana al vespre, el Consell Esportiu establirà data, hora i lloc.

S’haurà d’abonar 10€ a l’equip arbitral en concepte de desplaçament pels equips que tinguin instal·lació
com a local fora del municipi de Terrassa. (Barberà del Vallès, Olesa de Montserrat, Rubí, Sant Cugat del
Vallès, Vacarisses, Matadepera i Viladecavalls, …)

Els dos primers classificats de cada divisió rebran un trofeu en què constarà la classificació final obtinguda.

Totes les sancions aplicades pel Comitè de Competició seran comunicades als equips implicats. També
es podran aplicar sancions econòmiques als jugadors/equips infractors.

Quan un/a jugador/a acumuli 3 faltes tècniques serà sancionat amb un partit d’inhabilitació a la següent
jornada.

Una vegada complerta la sanció començarà de nou el comptador.

Si el mateix jugador reincideix amb 3 faltes tècniques més serà sancionat amb el doble de la sanció
anterior.

Tots/es els/les jugadors/es participants en aquesta lliga de bàsquet de lleure, han de tenir tramitada, de
forma obligatòria, l’assegurança que cobreixi les prestacions d’assistència mèdica, responsabilitat civil i
indemnitzacions per accident.

A. EQUIP:

L’equip que durant la temporada 2023-24 obtingui menys tècniques com equip guanyarà el premi de
valors.

El guanyador d’aquest premi no pagarà la quota d’inscripció d’equip de la temporada següent.

En cas d’empat a tècniques d’equip es farà el següent procés de desempat entre els equips implicats:

     1. Votació dels equips participants a la lliga (1 vot per equip)

     2. Votació dels àrbitres i taules participants a la lliga (1 vot per persona)

     3. Votació del comitè de competició

 

B. ÀRBITRE I TAULA

A final de temporada els equips participants a la lliga de bàsquet lleure votaran (1 vot per equip) a
l’àrbitre o taula que sigui mereixedor d’aquest premi.

El guanyador o guanyadora obtindrà un obsequi.

En cas d’empat serà el comitè de competició qui voti.

Pendent de confirmació

El grup de WhatsApp amb els capitans i les capitanes dels equips i el Consell Esportiu serà un
canal comunicatiu oficial, s’utilitzarà per informar quelcom d’última hora i urgent, com per
exemple anul·lació de partits per pluja a la mateixa jornada.

Ajornaments, modificacions… de partits que s’han de fer amb antelació es podrà utilitzar el grup
de WhatsApp perquè la comunicació sigui més fluida, però caldrà confirmació via correu electrònic de totes les parts implicades.

Per a la resta de normes, s’aplicarà el reglament de la Federació Catalana de Basquetbol.

Assegurança

Tots/es els/les jugadors/es participants en aquesta lliga de bàsquet de lleure, han de tenir tramitada, de
forma obligatòria, l’assegurança que cobreixi les prestacions d’assistència mèdica, responsabilitat civil i
indemnitzacions per accident.