concurs-audiovisual-header

CONCURS AUDIOVISUAL

Temàtica: Esport Inclusiu

Enguany i ha un canvi de format en aquest concurs i, segons la categoria, s’haurà de realitzar un treball o un altre.

La temàtica es l'”Esport Inclusiu” però relacionat amb els treballs guanyadors del programa cultural.

Amb les imatges seleccionades i eslògan en el programa Cultural s’haurà d’elaborar un cartell o un video que serà la imatge representativa del Consell en el curs 2022-23

Participants

Podran participar en aquest concurs:

   > Elaboració de CARTELL:

Els alumnes del Cicle Superior d’educació primària (aleví), Primer i Segon Cicle d’ESO (infantil i cadet), Secundària post-obligatòria (juvenil), que participin o no als Jocs Esportius Escolars i resideixin en qualsevol dels Municipis de l’àrea d’influència del Consell Esportiu.

   > Elaboració de VIDEO:

Els alumnes de Segon Cicle d’ESO (cadet), Secundària post-obligatòria (juvenil) i també categoria oberta (+19) (categoria a part) que participin o no als Jocs Esportius Escolars i resideixin en qualsevol dels Municipis de l’àrea d’influència del Consell Esportiu.

El treball s’haurà de realitzar individualment.

Carecteristiques dels treballs

Cartell

Video

Termini i condicions de presentació

Els treballs es lliuraran abans de l’13 de maig de 2022 a l’oficina del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, ZEM de Can Jofresa c/ Badalona 4-6 (Terrassa).

Jurat i veredicte

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació i compliment de totes aquestes bases.