programa-cultural-header

CONCURS IMATGE

Aquest programa pretén desenvolupar les qualitats artístiques dels nois i les noies a través de l’esport com a manifestació cultural i vol propiciar moments de reflexió als joves en relació als valors que es poden transmetre amb la pràctica esportiva.

Per a totes les categories el tema proposat per aquest curs és:
L’ESPORT DEL FUTUR

La imatge guanyadora serà reproduïda a la portada del llibret del Consell Esportiu, i el vídeo serà inclòs a la nostra pàgina web del pròxim curs.

Termini de presentació

Els treballs es lliuraran abans del 10 de maig de 2024
a consell.esportiu@ceterrassa.cat

Característiques dels treballs:

Categories

Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil

Imatge

Video

Jurat i Veredicte

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació i compliment de totes aquestes bases.