Consell Esportiu Vallès Occidental Terrassa

El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT), és una entitat privada, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i té com a objectiu el foment, la promoció i l’organització de l’esport en edat escolar dins del seu àmbit territorial que comprèn els municipis de Castellbisbal, Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

Teniu al vostre abast aquesta pàgina web del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, a travès de la qual podreu accedir a tenir una informació directe de les activitats que organitzem i també disposareu de les dades actualitzades, de forma setmanal per poder fer-ne el seguiment de les mateixes.

Les activitats que ofertem són el resultat d’un procés d’integració de les propostes que ens han fet arribar diferents col.lectius com ajuntaments, escoles, clubs, professorat, tècnics, delegats, àrbitres, etc., com a resultat d’un procés de participació afavorit pel Consell Esportiu, per garantir que aquest recull sigui el màxim de profitós i ajudi a assolir els objectius de formació educativa i pràctica esportiva per a tothom, mitjançant la participació dels joves dels nostres municipis.

Hem, ampliat les propostes esportives, modificat aspectes reglamentaris d’alguns esports i també pensem millorar la coordinació entre tots els municipis de la comarca, les qüestions tècniques, les d’organització i els arbitratges.

Espero que tots en puguem treure el màxim profit i us animo a engrescar als nois i noies a participar-hi.

La realització d’aquests programes és possible gràcies a les aportacions econòmiques de l’Ajuntament de Terrassa, la Generalitat de Catalunya, -ESPORTCAT- i la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

Els òrgans de representació, govern i administració són l’Assemblea General (formada pels centres escolars, clubs, entitats esportives, ajuntaments, federacions i Consell Comarcal), la Junta Directiva i el President.

Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa.