Esport-en-Família-header

ESPORT EN FAMÍLIA

esport-en-familia

La importància dels beneficis de l’activitat física com a activitat que incideix favorablement en el desenvolupament físic i en la salut dels joves és un fet ja innegable.

D’altra banda, les experiències del treball en equip, l’intercanvi constant de vivències, la superació personal i l’esforç individual i col·lectiu per a un objec-tiu comú, són alguns aspectes que donen a l’activitat esportiva un potencial incomparable en la difícil tasca que representa l’educació en valors.

Es per això que des del Consell Esportiu llencem el programa d’ Esport En Familia. La voluntat és la de crear espais on els més joves puguin compartir experiències esportives conjuntament en família donant l’oportunitat de que les famílies trobin un espai comú per a tots els seus membres on l’activitat física i els hàbits saludables siguin els protagonistes.

La proposta es basarà en trobades esportives on les famílies puguin participar de forma no competitiva i on l’esport per l’esport sigui el protagonista.

Aquest programa contempla com a objectius generals:

Inscripcions:

Per més informació contactar a:

olga@ceterrassa.cat

Assegurances:

Per poder participar del programa d’Esport en Família caldrà que tots/es els/
les participants hagin tramitat l’assegurança esportiva corresponent o, en cas
de no voler aquesta cobertura, s’haurà de signar el document d’excempció de
responsabilitat.
No s’acceptarà cap inscripció que no compti amb una d’aquestes opcions