Juguem junts

Tema:
Oferir recursos pràctics per aplicar el joc i el deport en diferents contextos educatius. Utilitzar el joc com a element d’intervenció sòcio-educativa. Jocs sense elements o d’autofabricació. Mostrar experiències i bones pràctiques lúdiques.
Març a determinar

Ponent: 

Miqui Jiménez

lloc: 

a deteminar
Compartició en facebook
Facebook
Compartició en twitter
Twitter
Compartició en whatsapp
WhatsApp