GESTIÓ ECONÒMICA

Rendició de comptes

Any 2019

Clic aquí

Any 2020

Clic aquí

Memòria econòmica

Curs 2019

Clic aquí

Curs 2020

Clic aquí