INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA

Convenis

Ajuntament de Terrassa

Servei d’esports 2020
Clic aquí

Ajuntament de Terrassa

Servei d’esports 2021
Clic aquí

Ajuntament de Terrassa

Salut 2020
Clic aquí

Diputació de Barcelona 2020

Clic aquí

Subvencions

Generalitat de Catalunya a Consells Esportius

2019-20
Clic aquí

Generalitat de Catalunya a Consells Esportius

2020-21
Clic aquí

Memòria Activitats

Curs 2019-20

Clic aquí