INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA

Convenis

Ajuntament de Terrassa

Servei d’esports 2020
Clic aquí

Ajuntament de Terrassa

Salut 2020
Clic aquí

Diputació de Barcelona 2020

Clic aquí

Subvencions

Generalitat de Catalunya a Consells Esportius 2019-20

Clic aquí

Memòria Activitats

Curs 2019-20

Clic aquí