Reconeixement als Valors Esportius, Nico Villar

Al llarg dels cursos el Consell Esportiu ha posat en valor tot allò que l’esport pot transmetre en la formació de les persones.

Conceptes com la companyonia, l’esforç, capacitat de frustració, joc net, etc.. són part fonamental de l’activitat esportiva que el Consell amb el seus programes intenta fer arribar a tots el cicle de la vida de les persones.

La transmissió de valors a través de l’esport ,és per al Consell Esportiu un dels grans objectius de la entitat . valors que l’esport ha de transmetre per sobre del la competició.

És per això que el Consell vol reconèixer a les diferents persones, entitats i escoles la seva tasca davant de la promoció d’aquests valors i que siguin referents dins de les seves comunitats de la transmissió de valors a través de l’esport.

En aquest sentit es convoca els  2n Reconeixement Nico Villar als Valors Esportius. 

Amb la intenció de posar en valor la tasca d’aquells agents implicats en l’esport que siguin transmissors de valors més enllà de resultats i competicions.

D’aquesta manera fem valdre la tasca de les persones que posen per sobre de la competició la transmissió i aprenentatge dels valors inherents a l’esport.

Categories convocades

fins el 13 de maig a les 15:00 h

Presentació de candidatures

Criteris d'elecció dels reconeixements

Consistència: La persona o entitat ha de demostrar un compromís constant amb els valors que es volen premiar, actuant de manera coherent i ètica durant tota la temporada.

Impacte: La persona o entitat ha d’haver aconseguit un impacte significatiu a la seva entitat,club, escola o comunitat.

Lideratge: La persona o entitat ha d’haver liderat i motivat els altres a seguir-ne l’exemple.

Creativitat: La persona o entitat ha d’haver generat noves idees o solucions innovadores.

Impacte social: La persona o entitat ha d’haver aconseguit un impacte significatiu a la societat, promovent la inclusió, la igualtat, la justícia, etc.

Treball en equip: compatir experiències amb d’altres entitats o persones de forma altruista.

Ètica esportiva.

Promoció de l’Activitat física i l’esport no competitiu.

Inclusió i diversitat.

Disciplina i constància.

Jurat

El jurat estaria compost pels de membres del Comitè Assessor del Consell Esportiu del Vallès Occidental de Terrassa que faran la selecció dels guardonats amb l’ajuda de les tècniques i tècnics del Consell que proposaran la categoria Trajectòia per a que el Jurat revalidi la decisió.

L’acte de Reconeixements s’entregaran en el Sopar de l ‘Esport Escolar com a acte central del mateix sopar el dia 31 de maig de 2024.