imatge-de-capçalera-tecnic

TÈCNIC

Curs de monitor/a d’activitats de dinamitzador en l’àmbit poliesportiu

PER QUÈ SERVEIX AQUEST CERTIFICAT?

infografia Tecnic
250 HORES TOTALS

Estàs exempt/a de fer el mòdul de Joc i Esport en edat escolar + bloc comú si disposes de la formació següent:

Graduat/da en d’educació primària

Graduat/da en mestre d’educació primària

Certificat de professionalitat de Direcció i Coordinació d’activitats de temps lliure educatiu i juvenil

Certificat de professionalitat de Dinamitzador d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Diploma de Director/a d’activitats de lleure infantil i Juvenil (DG Joventut)

Diploma de Monitor/a d’activitats de lleure infantil i Juvenil (DG Joventut).

Requisits per participar - HI:

Per assistir al curs, els participants hauran de reunir les condicions següents:

Obtenció del certificat de d´activitats de dinamitzador en l´àmbit poliesportiu:

Recordem que per “treballar en Casals, Estades i Campus esportius durant les temporades de vacances escolars” cal complir el decret d’activitats de lleure infantil i juvenil que estableix els 18 anys com a data mínima per formar part de l’equip dirigent.

TERRASSA

CIATE Joc i Esport a l’Escola + Bloc Comú (50 h)

Destinat a: MONITORS, ENTRENADORS i DINAMITZADORS
Tema: Curs d’iniciació a tècnic d’esports Joc i Esport a l’Escola.
Reconeixement a 50 hores (15 hores bloc comú i 35 hores bloc específic)
Quota d’inscripció per persona: 75€

Setembre
(places limitades)

Dies:
17, 18, 24 i 25 de setembre i 1, 2, 15 i 16 d’octubre de 2021

Horari:
Divendres de 16 a 19.30 hores i dissabtes de 9 a 14 hores i de 15 a 18.30 hores

Lloc:
Aula del Consell Esportiu VO Terrassa (Zona Esportiva Mpal Can Jofresa)

Nadal
(places limitades)

Dies:
del 23 al 30 de desembre de 2021

Horari:
de 9 a 14 hores i 15 a 19 hores

Lloc:
Aula del Consell Esportiu VO Terrassa (Zona Esportiva Mpal Can Jofresa)

Estiu
(places limitades)

Dies:
del 27 de juny al 12 de juliol de 2022

Horari:
de 9 a 13.30 hores

Lloc:
Aula del Consell Esportiu VO Terrassa (Zona Esportiva Mpal Can Jofresa)

NOVA convocatòria

Dies: 
del 28 de juny al 13 de juliol de 2022

Horari: 
de 9 a 13.30 hores

El curs està ple, si vols posar-te en llista d’espera contacte amb nosaltres a miquel@ceterrassa.cat

CIATE Gestió de Petites Entitats Esportives (35h)

Destinat a: MONITORS, ENTRENADORS i DINAMITZADORS
Tema: Curs d’iniciació a tècnic d’esports en gestió esportiva. Reconeixement a 50 hores (si s’han realitzat les 15 hores bloc comú).
Quota d’inscripció per persona: 60€

Gener
(places limitades)

Dies:
del 31 de desembre al 7 de gener de 2022

Horari:
de 9 a 14 hores i de 15 a 19 hores

Lloc:
Aula del Consell Esportiu VO Terrassa (Zona Esportiva Mpal Can Jofresa)

Estiu
(places limitades)

Dies:
del 14 al 22 juliol de 2022

Horari:
de 9 a 13.3o hores

Lloc:
Aula del Consell Esportiu VO Terrassa (Zona Esportiva Mpal Can Jofresa)

El curs està ple, si vols posar-te en llista d’espera contacte amb nosaltres a miquel@ceterrassa.cat

Curs de Procediments de Tècniques i Recursos de Primers Auxilis (15h)

Destinat a: MONITORS, ENTRENADORS i DINAMITZADORS

Tema: Curs d’iniciació a tècnic d’esports en gestió esportiva.
Reconeixement a 50 hores (si s’han realitzat les 15 hores bloc comú).

Quota d’inscripció per persona: 35€

Nadal
(places limitades)

Dies:
7 i 8 de gener de 2022

Horari:
de 9 a 14 hores i de 15 a 19 hores

Lloc:
Aula del Consell Esportiu VO Terrassa (Zona Esportiva Mpal Can Jofresa)

Estiu
(places limitades)

Dies:
del 25 al 27 juliol de 2022

Horari:
de 9 a 13.3o hores

Lloc:
Aula del Consell Esportiu VO Terrassa (Zona Esportiva Mpal Can Jofresa)

El curs està ple, si vols posar-te en llista d’espera contacte amb nosaltres a miquel@ceterrassa.cat