TUTORS/ES DE JOC

Curs destinat a persones –majors de 16 anys- que pretenen iniciar-se en la formació de tutors de joc de futbol, futbol sala, voleibol, basquet o handbol.

 

En aquest curs es pretén donar al futur tutor/a de joc la formació necessària, tant tècnica com pràctica, per poder identificar les diferents situacions que venen donades en els partits.

Destinat a:

TUTORS DE JOC DELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS

Realització:
Part teorica online.

Tema:
Curs d’iniciació a tècnic d’esports arbitratge.

Quota d’inscripció per persona:

20€

Nota:

Les hores realitzades al curs s’han completar fins a 50 hores al llarg del curs.

Reconeixement a 50 hores (15 hores bloc comú i 35 hores bloc específic).