Bàsquet-de-Lleure-header

VOLEIBOL DE LLEURE

Lliga de voleibol de lleure adreçada a majors de 18 anys que no hagin tramitat la llicència federativa per la present temporada.

Els equips estaran formats per un mínim de 8 jugadors/es.

Els partits es jugaran a 3 sets obligatoris i els punts de la classificació seran el
número de sets guanyats.

Es realitzarà una reunió d’inici de curs.

Data inici competició:

El mes de novembre

Reglement Voleibol LLeure

Els/les majors de 18 anys que no hagin tramitat la llicència per la Federació Catalana de Voleibol per la present temporada.

Els equips hauran d’estar formats per un mínim de 8 jugadors/es i se’n podran incorporar, tants/es com
es vulgui, al llarg de tota la temporada. Podran ser equips femenins, masculins o mixtes.

Els partits tindran una durada de 3 sets de 25 punts amb 2 punts de diferència. Amb un descans de 3’
entre cada set.
S’han de jugar els 3 sets obligatòriament.

Cada equip haurà de disposar d’una pista per jugar els seus partits com a local, la pista pot ser coberta
o descoberta i l’alçada de la xarxa serà de 2,30m.
L’equip local ha de proporcionar les pilotes per poder jugar el partit i cada equip haurà de portar les
pilotes per a realitzar l’escalfament.
L’horari d’inici dels partits han de ser a partir de les 20.30h.

És obligatori la presentació de la fitxa de jugador/a tramitada per la temporada 2022-2023 abans de
l’inici del partit per poder jugar-l’ho. En cas contrari, l’àrbitre ho farà constar a l’acta del partit i passarà
al Comitè de Competició. L’equip que faci servir indegudament un/a jugador/a o més, sense fitxa, perdrà
el partit per 0-3.

Els partits han d’iniciar-se puntualment en el lloc i horari previst en el calendari de competició.
Excepcionalment l’àrbitre podrà retardar l’inici del partit, fins a un màxim de 5’, en cas de no presentació
d’un dels equips amb el nombre mínim de 6 jugadors/es. Un cop superat aquest temps d’espera, si algun
equip no arriba a disposar del mínim de 6 jugadors/es, es tancarà l’acta i se’l donarà com a perdedor del
partit per 0-3.
Si un equip no es presenta el dia i hora programat al calendari també se’l donarà com a perdedor del
partit per 0-3 i se li descomptarà un punt de la classificació general. A partir del segon partit com a no
presentat se l’imposarà una sanció econòmica de 50€.

A la baqueta només hi podran seure aquelles persones que presentin la llicència tramitada per l’actual
temporada

Cada equip sumarà 1 punt per set guanyat.

Cada equip podrà sol·licitar 2 temps morts de 30’’ per set, no acumulables

L’avançament d’un partit se sol.licitarà en el cas que aquest no es pugui portar a terme en la data prevista
en el calendari 72 hores abans a la data del partit.

En cas contrari, l’equip que sol.licita la suspensió del partit perdrà pel resultat de 0-3 sense descomptar
cap punt de la classificació general.

L’equip autoritzat a l’avançament / ajornament del partit haurà de posar-se en contacte i d’acord amb
l’equip contrari per concretar un nou dia, lloc i hora per a la celebració del mateix.

     a) S’haurà de comunicar al Consell Esportiu el dia, lloc i l’hora fixats de comú acord, com a màxim
72 hores abans de l’inici del partit.
     b) Si no hi ha acord, el Consell Esportiu autoritzarà l’avançament / ajornament i establirà la pista
de joc, dia i hora. En aquest cas s’establirà una quota de 20€ que abonarà l’equip sol·licitant.

Dependrà del número d’equips inscrits

Cada municipi haurà de proporcionar l’àrbitre pels seus partits com a local. En cas que necessitin àrbitre
d’un altre municipi, s’haurà d’abonar 8€ a l’equip arbitral en concepte de desplaçament.

Cada equip que jugui com a local haurà d’abonar els 24€ a l’àrbitre un cop finalitzat el partit i el
desplaçament si s’escau.

L’equip local serà l’encarregat d’enviar l’acta del partit al Consell Esportiu a l’adreça anna@ceterrassa.cat

Els dos primers classificats de cada divisió rebran un trofeu en què constarà la classificació final obtinguda.

Totes les sancions aplicades pel Comitè de Competició seran comunicades als equips implicats. També
es podran aplicar sancions econòmiques als/a les jugadors/es/equips infractors.

Tots/es els/les jugadors/es participants en aquesta lliga de voleibol de lleure, han de tenir tramitada, de
forma obligatòria, l’assegurança que cobreixi les prestacions d’assistència mèdica, responsabilitat civil i
indemnitzacions per accident.

Per a la resta de normes, s’aplicarà el reglament de la Federació Catalana de Voleibol.

Assegurança

Tots/es els/les jugadors/es participants en aquesta lliga de voleibol de lleure, han de tenir tramitada, de forma obligatòria, l’assegurança que cobreixi les prestacions d’assistència mèdica, responsabilitat civil i indemnitzacions per accident.